Orbit Bilgisayar Sistemleri Sanayi Ticaret A.Ş.

Eyüpsultan/ İSTANBUL

0 (212) 544 13 31-32

Destek

E-Fatura

e-Fatura Nedir ?

       Ülkemizde 05.03.2010 tarihinde yayınlanan 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve bu tarihten itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

       E-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır. Bunun için yurt dışı uygulamalar incelenerek başarıya ulaşmış e-fatura işleyişleri dikkate alınmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynak bir standart olan XML tabanlı ticari hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde etiketlemelere sahip olan uluslararası bir standart olan UBL-TR kabul edilmiştir.

E-Fatura Düzenlemek ETA ile Çok Kolay

e-Fatura Uygulamasının Teknik Mimarisi

      Teknik açıdan e-Fatura Uygulaması, sistem üzerinde önceden tanımlanmış olan kullanıcıların belirlenen standartlara uygun elektronik belgeleri, gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısını ifade etmektedir.
       Söz konusu mesajlaşma altyapısı aşağıda yer alan hedefler üzerinde geliştirilmiştir:

  1. Altyapıyı kullanacak tüm tarafların merkezi biçimde tanımlanması suretiyle kolay erişimin sağlanması,
  2. Mesaj yapılarının standartlara bağlanması suretiyle tüm kullanıcıların veri tanıma ve işleme hususunda ortak bir noktada buluşturulması,
  3. Yazılımın tek bir mesaj çeşidi yerine birbirinden farklı mesajları kolaylıkla taşıyabilmesi,
  4. Esnek bir tasarım ile mesajların taraflar arasında dağılımında mümkün olabildiğince fazla alternatif kanalın kullanılabilmesinin sağlanması.

        Bu hedefler kapsamında e-Fatura Uygulamasında;

  1. Taraflar Mali Mühür Sertifikaları, Nitelikli Elektronik Sertifikaları ve merkezi bir adres yönetim modülü aracılığı ile uygulama üzerinde tanmlanmıştır.
  2. e-Fatura açısından UBL 2.0. standardı esas alınarak özelleştirme yapılmış ve sonuçta UBL TR 1.0 paketi oluşturulmuştur.
  3. Uygulamada dolaşan mesajların, Standart Business Document Header-GS1 standardına uygun bir zarfın içinde dolaştırılması sağlanmıştır.
  4. Uygulama bir merkez etrafında tanımlanacak “gönderici birim” ve “posta kutusu” yazılımları aracılığı ile çalışacaktır. Bu yapılar birbirinden bağımsız rolleri yerine getirmekte olup, farklı yazılım altyapıları içerisine kolaylıkla entegre edilebilirler.

e-Faturayı Kimler Kullanabilir?

        Ticari firma olarak Anonim, Limited, Gerçek ve Şahıs şirketi statüsünde bulunan mükellefler e-fatura uygulamasından yararlanabilir.

e-Fatura Kullanım Yöntemleri Nelerdir ?

        e-Fatura kullanımında 3 farklı yöntem bulunmaktadır.Bunlar;

GİB Portal Yöntemi

        GİB tarafından, mükelleflerin e-fatura uygulamasından yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen, temel fonksiyonları bünyesinde barındıran saklama hizmeti belirli bir süre (6 Ay) olan bir web uygulamasıdır.

Entegrasyon Yöntemi

        Bilgi işlem Sisteminin Entegrasyonu Sistemi, kendilerine ait bilgi işlem sistemini Başkanlığın sistemine entegre ederek 7/24 kesintisiz bağlantı sağlayabilecek mükelleflerin kullanabilmelerini sağlayan çok büyük firmaların tercih edebielcekleri bir yöntemdir.

Özel Entegrasyon Yöntemi

        e-Faturalama ihtiyaçları farklılık gösteren özellikli durumlara göre fatura oluşturabilen veya çok sayıda e fatura düzenleyen mükelleflere, kendilerine ait bilgi işlem alt yapısının yetersiz olması ya da Entegrasyon Sisteminin maliyetlerine katlanmak istemeyen ve teknik yeterliliğe sahip bir özel entegratörün bilgi işlem sistemi vasıtasıyla ya da kendi muhasebe yazılımı ile entegrasyon yaparak elektronik fatura alıp gönderebilme imkanı sağlayan yöntemidir.

E-Fatura ile ilgili sorunlarınız için

e-Faturaya Geçiş Adımları

        e-Faturaya geçen Gerçek Kişi ise e-İmza ya da Mali Mühür Başvurusu yapılmalıdır. Tüzel Kişi ya da Adi Ortaklık ise Mali Mühür Başvurusu yapılmalıdır
Mali Mühür Başvurusu İçin; https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go

       Kullanım tercihine göre başvuru şeklide değişebilmektedir. Eğer GİB Portal Yöntemi ya da Entegrasyon Yöntemi kullanılacak ise GİB üzerinden e-Fatura Başvurusu yapılmalıdır; Özel Entegrasyon Yöntemi kullanılacak ise özel entegratörler ile görüşüp e-fatura aktivasyon tarihine dikkat ederek başvuru yapılabilmektedir.
GİB üzerinden Başvuru yapılacak ise; https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/

Başvuru yaptıktan sonra e Fatura Başvuru Sorgulaması yapmayı unutmayınız; https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/Sorgula.jsp

Başvuru yaptıktan yaklaşık normal zamanlarda 2 saat sonra kayıtlı kullanıcılar listesinde yer alınıp alınmadığı kontrol edilebilir; https://ebelge.gib.gov.tr/efaturakayitlikullanicilar.html

GİB e Fatura Portalı Nedir?

GİB tarafından temel fonksiyonlara sahip web uygulamasıdır. Gelen Giden faturalara ait Saklama Sorumluluğu mükellefe aittir.
Portala ulaşmak için; https://portal.efatura.gov.tr/efatura/egiris.jsp