Orbit Bilgisayar Sistemleri Sanayi Ticaret A.Ş.

Eyüpsultan/ İSTANBUL

0 (212) 544 13 31-32

Destek

Ağ Altyapısı Çözümlerimiz

        Altyapınızın, bugünkü işinize destek olması, gelecekte artacak ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek için de yeteri kadar esnek olması gerekmektedir. Firmamız, yardımcı olacak bütün sunucu ve ağ hizmetlerini sunmaktadır.

       Ağlar genel olarak iki farklı kategoriye ayrılırlar; LAN (Local Area Networking – Yerel Alan Ağları) ve WAN (Wide Area Networking – Geniş Alan Ağları). LANlar genellikle, tek odalı bir ofis gibi, bir fiziksel konumu olan ağ alt yapısı olarak tanımlanırlar. WANlar ise birbirine uzak olan LANlar arasındaki bağlantıyı kuran fiziksel ağlardır.

       WANlar ve LANlar, farklı alt yapı teknolojileri kullanma eğilimi gösterirler; tıpkı Lanlar için Ethernet, Wanlar için DSL olduğu gibi. Yeni teknolojiler ve uygulamalar yayıldıkça, ağlarda da ek gereksinimler oluşmaktadır. Bu nedenle, özenli bir alt yapı projesi oluşturmak, kapasiteyi kalıcılaştırmak için şarttır.

Firmamız, büyük ve küçük ağlar için projelendirmeden tedarik etmeye, kurulumdan ve destek hizmetlerine kadar, oldukça zengin bir tecrübeye sahiptir.

       Sıfırdan yeni ağ kurulumları oluşturmada olduğu kadar, mevcut ağları güncellemede de tecrübemiz bulunmaktadır. Firmamız her zaman, müşterinin aradığı esnekliği ve gelecekteki büyüme ihtiyacını anlamaya çalışacaktır- ve bunu da müşterilerinin ifade edeceği bütçe ve zaman sınırı içinde yapacaktır.