Orbit Bilgisayar Sistemleri Sanayi Ticaret A.Ş.

Eyüpsultan/ İSTANBUL

0 (212) 544 13 31-32

Destek

E-Belge

Mali Mühür/e-İmza Başvurusu

       e-Defter ve e-Belge uygulamarına ( e-Fatura,e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu vb) Gelir İdaresi başkanlığı mükellefiyet durumunuza göre iki farklı yöntem (e-İmza veya mali mühür) sunmaktadır.

Açıklama Elektronik İmza Mali Mühür

       Mükellefiyet Durumu Gerçek Kişi Mükelleflere verilmektedir. Firmaya verilir (Adi Ortaklıklar Dahil)
Niteliği Kişinin Islak İmzasına karşılık gelmektedir. Firma yetkilisi taahhüdü ile firma için oluşturulmuştur ve Firma kaşesi niteliğindedir.

       Gerçek Kişi Mükellefler E Defter VE E Belge İşlemlerinde (başvuru ve uygulama) Kullanım Durumu e İmza Kullanılabilir Mali Mühür Kullanılabilir.
Tüzel Kişi Mükellefler (Adi Ortaklıklar Dahil) E Defter VE E Belge İşlemlerinde (başvuru ve uygulama) Kullanım Durumu e İmza Kullanılamaz Mali Mühür Kullanılabilir.
       Kullanım Alanları (Gerçek Kişiler) GIB İşlemlerinde, İşletme içi işlemlerde ve e Devlet gibi bir çok alanda kullanım alanı vardır Yalnızca e Uygulamalarda Kullanılabilir.

Gerçek Kişi veya Tüzel Kişiler İçin Başvuru Süreci

       Gerçek Kişiler Mali Mühür kullanabilecekleri gibi elektronik imza da kullanabilirler Mali Mühür sertifikası + kart okuyucu almak için https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go linkinde bulunan Mali Mühür Sertifika Başvuru formunu şirkete ait imza sirkülerinde adı geçen yetkili kişi tarafından nüfus cüzdanına ait bilgilere göre doldurulması gerekmektedir. https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go Gelen linkten ön bilgiler girildikten sonra Giriş butonuna basılır.

Adi Ortaklık İçin Başvuru

       Gerçek kişi ya da tüzel kişi olmayan adi ortaklık hükümlerine tabi mükelleflerin Mali Mühür kullanması gereklidir. Mali Mühür ise yalnızca Kamu Sertifikasyon Merkezi tarafından verilmektedir. Kamu sertifikasyon merkezinden Mali Mühür başvuru elektronik ortamda yapılmaktadır. Fakat Adi ortaklık mükelleflerinin Kamu Sertifikasyon Merkezinden elektronik ortamda başvuru yapmaları mümkün değildir
       Adi Ortaklık Mükelleflerinin Mali Mühür Başvuru Yapması İçin Gerekenler Mali Mühür matbu Talep dilekçesi ve aşağıda bulunan gerekli evrakların doldurularak imza yetkilisi kişilerin ıslak imzası ile birlikte evrakları “Gelir İdaresi Başkanlığı Ek Hizmet Binası Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No:16 06110 Dışkapı / ANKARA “ adresine posta yoluyla gönderilmelidir. Ayrıca “Sertifika Sorumlusu” olarak bildirilmesi gereken kişinin TC vatandaşı bir personelinize ait bilgilerin olması KamuSM tarafında bir sorunla karşılaşmamanızı sağlayacaktır.

Adi ortaklıkların mali mühür başvurusu için gönderilecek belgeler

  1. 1. Mali Mühür Başvuru Formu ve Taahhütnamesinin doldurulmuş hali (imzalı, kaşeli), https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/MaliMuhurBasvuruFormuVeTaahhutnamesi.docx
  2. “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi” nin imzalı aslı, https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/ElektronikMaliMuhurSertifikaSahibiTaahhutnamesi.pdf

  3. Adi Ortaklık Sözleşmesinin noter onaylı örneği,

  4. Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği.

  5. e-Defter Başvuru :https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/

  6. e-Defter Başvuru Sorgulama:https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/Sorgula.jsp